cập nhật mới rồi mà cái phím đó được làm mỏng lét lại phía bên trái rồi chỉ xuất hiện khi vuốt ra thôi