cái đó là để tăng tốc game, bạn vào bảo mật, tăng tốc game là tắt đc