pin còn này 4000 mà tụt nhanh như tụt quần, chắc do muỗi chưa tối ưu cập nhật vàu bản có lẽ sẽ hết