độ sáng màn hình cao cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới việc tiêu thụ pin nhé b