bạn xài máy gì
cần cân nhắc lại máy bạn xem các yếu tố khác, như độ sáng màn hình, GPS, cài app bậy bạ nên nó chạy ngầm, nếu có thì xoá đi.... coi đỡ hơn k nha bạn.... k đc thì ra FPT quậy 1 bữa