เวลาโหลด apk ใหญ่ๆ ไวไฟจะหลุดเองตลอดแบบรับสัญญาณได้แย่ลง ตลอด มีใครเป็นไหม