vãi cả cập nhật. cập nhật xong cốc cốc nghe YouTube nền không được lun.