Em mi 8 của mình kết nối bluetooth với tai nghe sony lúc được lúc ko ạ. Ai có kinh nghiệm gì giúp đỡ em với. Em phải tắt mở vài lần mới hiển thị được tên của tai nghe để kết nối ạ.