ใช้ REDMI S2อยู่ ไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมนะ เลื่อนแถบเมนูด้านบนลงมา มันจะมีจับภาพหน้าจอให้กดเลย หรือเข้าไปตั้งค่าเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมและต่อด้วยปุ่มและเมนูลัดในการสัมผ้สหน้าจอแล้วเลือกเลยว่าอยากใช้ปุ่มไหนในการแคปหน้าจอ