kg nói gì cái ẩn ứng dụng. chạy ứng dụng thường nửa tiếng 1 tiếng là lag giật như ngồi xe ngựa. vuốt cứ như sắp nổ máy tới nơi rồi. mong bản miui mới fix bớt vấn đề này