K biết dùng thì kêu nó chán. Vào chỉnh lại cài đặt tiết kiệm pin đi. Dòng Mi luôn tắt mọi ứng dụng để tăng thời gian sử dụng. Phải tự chỉnh lại