dùng rom eu đi,pubg nhiều lúc để cả tiếng vào lại vẫn chạy tiếp