mi 8 đa nhiệm còn ngon chán mà bác, bác mua phải hàng fake rồi à