เป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพจะสามสรถเอากลับได้ใน Google photos อต่ต้องเคยเข้า Google photos ก่อนลบถึงจะกู้ได้