Chưa thử nhưng thấy cũng khá hay, chắc không update qua ota được mà phải tải và flash thủ công thôi.