יש לעשות אקטיבציה מחדש
במידה והאופציה של רפרש או גילוי התקנים חדשים לא פועלים