ถ้าไม่ถูกใจกับเงื่อนไขศูนย์บริการ ลองหาร้านข้างนอกให้เค้าลงรอมใหม่ดูครับ