Hoang Tuan Hoa Hoang
bên điện thoại vui m mới thay oy nè,pin cực dỏm bạn ak,mới xài có 4 tháng mà đã phù pin oy,hix hix

đồng cảnh ngộ cũng thay pin ở điện thoại vui mà pin tụt nhanh hơn tụt quần