เราใช้แค่ 7 gb เอง ซิมเทพเหมือนกัน น้อยสุดเลยมั้ง

from app

from app