D. Đạt
tui cũng hóng hủm rài mà chưa có...

cứ delay suốt