mi 6 hình nhău chạy chip meliatek đúng ko nhỉ? con chip cùi hay dùng trên oppo ấy