אם אין בטא אז איך יהיה עדכון סופי?  בטא זה בדיוק הדרך אל הגירסה הסופית. בקיצור no beta - no final