trung sĩ mà gác sách không đảm bảo. thì làm sao quản đc binh nhất