TrongHuyyy
MIUI cũng có thanh Google Search và làm được như trên Android One mà :) Khác gì đâu

Bạn dùng máy gì vậy