ไม่ลองหาซิมเน็ตของ True มาใช้เสริมแทนเหรอคะ หรือว่าจำเป็นต้องใช้หมายเลขนี้ของ AIS เป็นเน็ตเท่านั้น