จัดเรียบร้อยครับ และส่วนใดที่ยังไม่ดีก็อัพเดทต่อไปครับ

from app

from app