nóng thì lag, v thôi bạn, chip 82x, 81x và 80x bị lỗi quá nhiệt