อยากจัด mi9 อีกเครื่อง แต่ mi8 ในมือยังใช้มาไม่กี่เดือนเอง (-_-)