เรื่องจอเบิร์น เรื่องตกนี่เรื่องใหญ่เลยครับ อย่าพยายามทำตกเด็ดขาด