Không hiểu sao v2 này không kết nối được với điện thoại mi mix 2 của mình mặc dù v1 vẫn kết nối bình thường. Đã bật usb debuging rồi nhé @@