Lên android 9, dùng bản beta này pin dùng ổn không ạ, có nhanh hao pin hơn không?"