vậy mình muốn từ beta về ổn định thì phải làm sao thế