เราพึ่งไปเข้าศูนย์มา ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ช่างบอกว่าจอเสีย