เพียวแอนดรอยคงต้องโหลดแอปพวก open screen มาเพิ่มเองครับ