ผมเป็นมานานแล้ว 6 เดืแอนได้แล้วยังไม่หาย รออัพเดท 10.3.3.0 PDGMI...  ว่าได้ผลไหม