Toàn Lu
chó Nâu mấy tháng tuổi rồi bác?

chó già 2 tuổi rồi bác ơi