เอ 1806305223
แบตจะหมดหรือเปล่า ทำให้4gซึ่งใช้พลังงานและdataสูง เลยช ...

ตอนที่แบตเหลือเยอะก็เหมือนๆกันครับ เหมือนจับสัญญาณไม่นิ่ง กว่าตอนซื้อมาแรกๆ