แบตจะหมดหรือเปล่า ทำให้4gซึ่งใช้พลังงานและdataสูง เลยช้า