Mr.Russ
màn hình to chả thích chút nào

màn hình to đôi khi có lợi nha bạn và cái hạn cực lớn là cấn túi ngồi xuống rất là đau máy mình màn hình 6 ich nhiều khi mình đi học chỉ đem theo cái iphone se thôi , cấn túi khó chịu lắm