chọn mua mi mix 2 vì giá tốt hơn chút thay vì mi 8 se, và bây giờ vĩnh viễn ở lại Android Oreo nhìn cái kia lên sắp lên hẳn Q gì đó