bạn chỉ cần bật chế độ máy bay khi xạc  pin sẽ lên rất nhanh