Thewa K
คงหาย (หัวร้อน) หลังอัปได้แล้วนะครับ 555 ...

ยากครับ เพราะใช้ฟังก์ชั่นนี้ วันละหลายรอบ พอจะใช้ แล้วใช้ไม่ได้ก็อยากจะปาทิ้งกันเลยทีเดียว หนีไปmi9 ฮ่าๆ