Cảm ơn bác, trên 8.1 cũng oke. Em đã đổi và thấy rất hữu ích