อยากทราบว่าแก้ไขยังไงครับ เปิดปิดเครื่องใหมาก็ไม่หาย แชทเสียงก็ไม่ได้ปิด ฮือออออ