reset lại máy thôi, hoặc mang ra fpt tgddd sẽ đc hổ trơ b nha