นี่มันโหมดกลางคืนมันจะประมาณนี้อยู่แล้ว แต่ก็ไม่เคลมดูได้