điện thoại Xiaomi khi mình bấm số xong thì không có mục lưu, mình phải bấm gọi để số đó nằm trong danh sách cuộc gọi thì lúc đó vào dấu mũi tên mới có mục lưu được.