vào chế độ toàn màn hình rồi kiếm game cần full tick vào

from app

from app