Bạn hậu tạ tiền tỷ thì cũng k ai giúp nổi nếu không có máy tính nha bạn :(
Ngay bước đầu tiên, unlock bootloadẻr là phải dùng rồi.