1797500383
link này tải về root đc k bạn https://mi-globe.com/rom-builder/

muốn up rom đấy vẫn phải unlock và cài twrp thôi